۰۵ شهريور ۱۳۸۶

چشمان تو می پرسد از من کیستی ؟

سامان [ ۲۹ مهر ۱۳۸۶ ]

زاویه دید جالبی بود با اینکه یکدفه با عکسات برخورد کردم ولی جالب بود .موفق باشی


صدف [ ۱۱ شهريور ۱۳۸۶ ]

برادر مهدی،من هم مثل باقی سلبریتی ها!!! به این حرف های حسودانه عادت دارم.
میدونی،به بزرگی خودم می بخشمت،آخه من از اون سلبریتی مهربون ها هستم که سفیر حسن نیت یونیسف میشن را به را!!!!!


مهدی [ ۰۹ شهريور ۱۳۸۶ ]

حکایت صدف حکایت همان کافر است که همه را به کیش خود پندارد .


حامد [ ۰۷ شهريور ۱۳۸۶ ]

چشماش داره داد می زنه تو رو خدا منو نخور ...ترسیده ولی قشنگ شده


صدف [ ۰۵ شهريور ۱۳۸۶ ]

خب توکه هیولایی! اون بیچاره داره فکرمیکنه کجا در بره؟!...


740632