۲۷ آبان ۱۳۸۶

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست ؟

آرش [ ۲۱ آذر ۱۳۸۶ ]

برگ ریزونای پاییز کی چشم به رات نشسته
از جلو پات جمع می کنه برگای زرد و خسته


مهدی کاوه ای [ ۰۸ آذر ۱۳۸۶ ]

سلام خانوم عکاس باشی ما که میاییم و عکسای زیبای شما را میبینیم اما یک دفعه شما سر نزنییدا گناه میکنیید


صدف [ ۳۰ آبان ۱۳۸۶ ]

no.2


rosa134516 [ ۲۹ آبان ۱۳۸۶ ]

احتیاج به کار بیشتری داری کمپوزیون را بیشتر رعایت کن.در مجموع حوب است.


علی رفیعی [ ۲۹ آبان ۱۳۸۶ ]

زیباست! كی میگه نیست؟


photoblog [ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ ]

سلام
دوست داشتم آدمه سمت راست كادرت بود ولی من كه عكاسش نبودم ;) موفق باشی


سپیده بهكام [ ۲۷ آبان ۱۳۸۶ ]

عزیزم مثل همیشه كارت فوق العادس.بی نظیر از صبح صد دفعه دیدمش


740599