۱۹ خرداد ۱۳۸۷

پیامی از آن سوی پایان

 اینجا که ماییم سرزمین سرد سکوت است
 بالهامان سوخته ست ،‌ لبها خاموش
نه اشکی ، نه لبخندی ،‌و نه حتی یادی از لبها و چشمها
 زیرک اینجا اقیانوسی ست که هر بدستی از سواحلش
 مصب رودهای بی زمان بودن است
 وزآن پس آرامش خفتار و خلوت نیستی
 همه خبرها دروغ بود                             مهدی اخوان ثالث
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
778927