۲۱ مرداد ۱۳۸۷

کنسرت استاد شهرام ناظری

ای طبیب جمله علتهای ما     شاد باش ای عشق خوش سودای ما
هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
786550