۰۵ شهريور ۱۳۸۷

مجلس خبرگان

چهارمین اجلاس رسمی دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری

هیچ نظری برای این مطلب وارد نشده است!
778862