۱۸ فروردين ۱۳۸۸

اولین نشست خبری میر حسین موسوی

یوسف [ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ ]

خیلی عادی چیزی نداشت البته به نظر من البت عاجیغزا گلمسه ترکی


ابوذر [ ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ ]

حس می کنم یکم دیر جنبیدید آخه پردرو کشیدن-عکس جالبی!!!


golzar [ ۲۲ فروردين ۱۳۸۸ ]

یــــــادمــــــان باشد از امروزخــــــطایی نکنــــــیم
گــــــر که درخویــــــش شــــــکستیم صــــــدایی نکنیــــــم
پــــــر پروانــــــه شکســــــتن هنــــــر انســــــان نیــــــست
گــــــر شکستـیــــــم زغفــــــلت مــــــــــــن و مــــــایی نکنیــــــم
یــــــادمــــــان باشــــــد اگــــــر شــــــا خــــــه گلــــــی را چیــــــدیم
وقت پــــــرپــــــر شدنش ســــــازو نوایــــــی نکنیــــــم
یــــــادمــــــان باشد اگــــــر خــــــاطــــــرمــــــان تنهــــــا مــــــانــــــد
طلــــــب عشــــــق، زهــــــر بــــــی ســــــرو پــــــایی نکنیــــــم


امین [ ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ ]

وه ه ه ه عجب عکسی شده


احمد زاهدی لنگرودی [ ۱۸ فروردين ۱۳۸۸ ]

عکس بسیار زیایی است
با یک دنیا حرف نگفته ...


ی.ح [ ۱۸ فروردين ۱۳۸۸ ]

اولین نشست خبری میر حسین موسوی یا گلناز بهشتی؟!


کیوان [ ۱۸ فروردين ۱۳۸۸ ]

من تا به حال فکر می کردم اسم این بنده خدا میر حسینه!!!


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
786536