۰۱ آذر ۱۳۸۵

قدمهای بریده

هادی جعفرزاده [ ۱۶ بهمن ۱۳۸۵ ]

بسیار زیباست.
آفرین بر چشمان ریز بینو تیز بین شما


نام Name
ایمیل Email
سایت Website
پیغام Message
کد امنیتی Security Code
اگر تصویر نمایش داده نشده است و یا خوانا نیست، لطفا بر روی آن کلیک کنید تا عبارت جدیدی نمایش داده شود.
632703